Audyt energetyczny 

Jest to ekspertyza dotycząca realizacji prac modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Premia termo modernizacyjna

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej „premia termomodernizacyjna", jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:

 1. zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię , o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a*:
  1. w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy — co najmniej o 10 %,
  2. w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego — co najmniej o 15 %,
  3. w pozostałych budynkach — co najmniej o 25 %, lub
 2. zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b — co najmniej o 25 %, lub
 3. zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. c — co najmniej o 20 %, lub
 4. zamiana źródła energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej Kogeneracji

* - USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu przedsięwzięć termo modernizacyjnych.

Pomożemy Ci sfinansować inwestycję termomodernizacyjną.

Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:

 1. 16 % kosztów poniesionych na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
 2. dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.