Kompensacja mocy biernej - montaż układu baterii kondensatorów.

Nasza firma oferuje kompleksową usługę pomiarów parametrów sieci wraz z doborem i montażem układu baterii kondensatorów w celu redukcji opłat za enegię elektryczną bierną.

Czy problem konieczności kompensacji mocy biernej dotyczy Państwa firmy?

Aby odpowiedziec sobie na to pytanie wystarczy odczytać z ostatnich faktur wartość opłat w pozycji: Opłaty za nadwyżkę energii elektrycznej biernej indukcyjnej (Rozliczenie energii biernej według tg fi).

Przykład tej cześci faktury przedstawiono w tabeli poniżej.

Jeżeli wartości te (wartość) netto jest większa od zera to oznacza, że Państwa odbiorniki generują moc bierną, za którą co miesiąc niepotrzebnie płacicie. Oczywiście mogą Państwo tą wartość zminimalizować do zera, właśnie przy zastosowaniu odpowiednio dobranego układu baterii kondensatorów.

Określenie Wskazanie poprzednie Tg umowny Wskazanie obecne Tg obliczony Mnożna Zużycie [MWh] Cena netto za MWh [zł] Stawka VAT [%] Wartość VAT [zł] Wartość netto [zł]

Opłaty za nadwyżkę energii elektrycznej biernej indukcyjnej (Rozliczenie energii biernej według tg fi)

szczyt przedpołudniowy 0,33 0,60 1 2,50 326,00 23 89,20 387,82
szczyt popołudniowy 0,33 0,47 1 3,00 389,10 23 85,32 370,98
pozostałe godziny doby 0,33 0,46 1 4,00 248,20 23 69,49 302,13